Trygg skolevei

FAU ved skolene og KFU arbeider med å få til TRYGG SKOLEVEI. 

Farlige situasjoner rundt skolen ved skolestart har vært et tema lenge. 

Hjertesone ved Furulunde skole

Kart over hjertesonene ved Furlunden skole