Søknad og klage på skoleskyss

Ordningen organiseres fra den enkelte skole. I tilfeller der barn etableres i nye områder som i utgangspunktet ikke oppfyller kravene om antall kilometer, må søknad rettes til skolefaglig rådgiver. Dette er i tilfeller hvor veien oppleves så farlig for barnet at skoleskyss er ønskelig.

Type skoleskyss Du søker til Du klager til
Skyssrett under 2/4 km (særlig farlig skolevei) Kommunen Kommunen. Opprettholdes vedtaket, oversender kommunen klagesak til Fylkesmannen for endelig vedtak.
  Skolen søker til Du klager til

Skyssrett over 2/4 km.
Ved delt bosted - ta kontakt med skolen

AKT AKT. Opprettholdes vedtaket, oversender AKT klagesak til Fylkesmannen for endelig vedtak.
Spesialskyss AKT AKT. Opprettholdes vedtaket, oversender AKT klagesak til Fylkesmannen for endelig vedtak.
Skyss pga kortvarig skade/sykdom (inntil 3 mnd) AKT AKT. Opprettholdes vedtaket, oversender AKT klagesak til Fylkesmannen for endelig vedtak.
Skyss - barnehage Kommunen Kommunal klagenemnd

 

Spørsmål? Kontakt

Skolefaglig rådgiver