Skriftstørrelse

Ledige stillinger

Ledig stillinger i enhet for hjemmebaserte tjenester

Mandal kommune vil være en nytenkende, brukerorientert og effektiv leverandør av kommunale tjenester. Enhet for Hjemmebaserte tjenester utfører lovpålagte helsetjenester i hjemmet. Vårt mål er å sikre at innbyggere i Mandal kommune lever gode liv i egne hjem og at de er aktive så lenge som mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av selvstendighet slik at de mestrer hverdagen. Søkere må har sertifikat til bil og beherske norsk både muntlig og skriftlig. Søknadsfrist 16.12.2018

Teamleder/Nattsykepleier 35,5 t/u - Nattpatruljen

 • St.ID 1526 80% Fast teamleder/nattsykepleier (20% dag og 60% natt) Ledig fra dd.
 • St.ID 1527 80% Fast nattsykepleier Ledig fra dd.
 • St.ID 1528 80% Vikariat m/ mulighet for fast Ledig fra dd. 
 • St.ID 1529 60% Vikariat m/ mulighet for fast Ledig fra dd

Krav til stillingene
Autorisasjon som sykepleier. Stillingene som nattsykepleier lønnes etter godskreven ansiennitet som nattsykepleier 717408. Stillingen som nattsykepleier lønnes med kr. 30 000 ekstra i lønn i 100% stilling. Stillingen som teamleder lønnes etter godskreven ansiennitet som teamleder 752307. Stillingen som teamleder lønnes som 4-årig u/h utdanning.

Om Teamlederstillingen
Teamleder skal være fast ansatt i avdelingen i 80% stilling. Det vil bli lagt vekt på teamleders evne til å organisere hverdagen i nattpatruljen, at bruker får gode tjenester og deltakelse i faglig utvikling og forbedringsarbeid i avdelingen. Teamleder skal også ha et tett samarbeid med soneleder og bistå med bemanningsplanlegging.

Organisere hverdagen
 • Klargjøre arbeidsdagen til ansatte.
 • Innleie av vikarer og at nødvendig kompetanse blir ivaretatt i samarbeid med soneleder
 • Behandle og videresende avvik
 • Opplæring av nyansatte i samarbeid med soneleder.
 • Rapportere tiltakstid og antall brukere fra måneden før til soneleder innen den 3. hver måned.
 • Ansvar for månedlig brukermøte med sonene.
Brukerperspektiv
 • At brukers tjenester iverksettes og utføres i henhold til vedtak.
 • Delta i ansvarsgruppemøter og bruker/pårørende-møter ved behov.
 • At arbeidslister/dags/ukeplan blir laget og oppdatert.
Kvalitet
 • Ta initiativ til faglig utvikling.
 • Bidra til nytenking.
 • Ha gode samarbeidsevner og være rollemodell for personalet.
 • At ansatte bruker Kvalitetslosen og deltar aktivt på fagmøter.

Sykepleier/vernepleier 35,5 t/u. Helgestilling dag/kveld.

 • St.ID 1531 20% Fast. Ledig fra dd.

Krav til stillingen

Autorisasjon som sykepleier/vernepleier. Stillingen lønnes etter godskreven ansiennitet som sykepleier 717400, som vernepleier 645500. Sykepleie/vernepleie studenter oppfordres til å søke.

Nattsykepleier 35,5 t/u – Helgestilling i Nattpatruljen

 • St. ID 1530 2 x 20% Fast Ledig fra dd.

Krav til stillingen

Autorisasjon som sykepleier. Stillingen lønnes etter godskreven ansiennitet som nattsykepleier 717408. Sykepleierstudenter oppfordres til å søke.

For alle stillingene

Enhet for Hjemmebaserte tjenester består av:

 • Avdeling for fysioterapi og hjelpemidler
 • Dagsentertilbud
 • Kommunedekkende natt – tjeneste
 • Sone Sentrum
 • Sone Holum
 • Sone Vestnes
 • Sone Ulvegjelet
 • Heldøgns bemannede omsorgsboliger
 • Korttidsavdelingen

Enheten jobber målrettet med kvalitetsforbedring og likhet på tjenestetilbudet til beste for Mandal kommunes innbyggere. Etikk har vært, og skal fortsatt være et fokustema i enheten.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet er av avgjørende betydning. Det som vektlegges er:

 • Evne til å skape gode relasjoner og kunne stå i krevende situasjoner.
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, strukturert, selvstendig og kreativ.
 • Gode holdninger/verdier med respekt for ulike mennesker.
 • Relevant erfaring.
 • Må kunne ta ansvar og utøve ledelse i det daglige arbeidet.
 • God arbeidskapasitet.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
Vi tilbyr
 • Vanlige kommunale tilsettingsvilkår, herunder 2% pensjonsinnskudd.
 • Årlig medarbeidersamtale med nærmeste leder.
 • Medarbeiderundersøkelse (10 faktor) annen hvert år.
 • Frivillig fritidsforsikring.
 • 6 mnd. Prøvetid i de faste stillinger.
 • Ved evt. intern omrokkering kan andre stillingsstørrelser bli ledige.

Kontaktperson

Soneleder Ulvegjelet Hanne Kråkeland Tlf. 477 57 974

Søknadsprosessen
 • Det søkes via www.mandal.kommune.no
 • Benytt aktuell stillingsid
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest av ny dato, egenerklæring MRSA/tuberkulose
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke
 • Det utarbeides offentlig søkerliste

Søknadsfrist for stillingene 16.12.18


Om Mandal kommune

Mandal er Norges sydligste by og har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunen er i utvikling og vekst og arbeider målbevisst for å være et attraktivt sted å bo og arbeide. Vårt motto er respekt og tillit, service og åpenhet.
Mandal kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, religion og kulturell bakgrunn.

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune
postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Vann og avløp: 416 12 373
Vei (01.11-01.04): 991 64 000
Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss