Skriftstørrelse

Sykepleier / Vernepleier / Helsefagarbeider - Hjemmebaserte tjenester

Mandal kommune vil være en nytenkende, brukerorientert og effektiv leverandør av kommunale tjenester. Enhet for Hjemmebaserte tjenester utfører lovpålagte helsetjenester i hjemmet og i en korttids-/rehabiliteringsavdeling. Vårt mål er å sikre at innbyggere i Mandal kommune lever gode liv i egne hjem og at de er aktive så lenge som mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av selvstendighet slik at de mestrer hverdagen.

St.ID 1442 – Faste stillinger som teamleder (sykepl./vernepl.) 35,5 t/u

 • 100 % fast stilling som teamleder ved korttids-/rehab.avdelingen   Ledig 01.07.18
 • 100 % fast stilling som teamleder ved Sone Ulvegjelet                   Ledig fra d.d.

Angående teamlederstillingene:

Det kreves autorisasjon som sykepleier/verpleier, sertifikat for bil og gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.
Det vektlegges erfaring fra hjemmebaserte tjenester med å være:

 • rollemodell for medarbeiderne både i holdninger og utøvelse av arbeidet
 • veileder for medarbeidere i det daglige arbeidet
 • pådriver for faglig utvikling

Spesialutdanning innenfor ledelse, rehabilitering og folkehelse vektlegges også. Teamleder er stedfortreder for avdelings-/soneleder. 

St.ID 1443 – Faste sykepleier-/vernepleierstillinger 35,5 t/u.

 • 75 % fast stilling ved Sone Sentrum.   Ledig fra d.d.
 • 70 % fast stilling ved Sone Holum.      Ledig fra d.d.
 • 50 % fast stilling ved Sone Sentrum.   Ledig fra d.d.

St.ID 1444 – Sykepleier-/vernepleierstillinger, vikariater, 35,5 t/u.

 • 100 % vikariat med mulighet for fast stilling, korttids-/rehab.avd.    Ledig fra d.d.
 • 80 % vikariat med mulighet for fast stilling, korttids-/rehab.avd.      Ledig fra d.d.
 • 75 % svangerskapsvikariat ved Sone Sentrum                               Ledig fra d.d.
 • 70 % svangerskapsvikariat ved Sone Vestnes                                Ledig fra 01.09.18
 • 60 % svangerskapsvikariat ved Sone Sentrum                               Ledig fra 13.08.18

Angående sykepleier-/vernepleierstillingene:

Det kreves autorisasjon som sykepleier/vernepleier, sertifikat for bil og gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.

St.ID 1457 – Helsefagarbeiderstillinger 35,5 t/u.

 • 1 x 30 % fast stilling ved korttids- og rehabiliteringsavdelingen       Ledig fra d.d.
 • 4 x 22 % fast stilling ved korttids- og rehabiliteringsavdelingen       Ledig fra d.d.
 • 5 x 20 % fast stilling ved Sone Holum og Sone Sentrum                 Ledig fra d.d.
 • 2 x 20 % vikariat ved Sone Holum og Sone Sentrum                      Ett år fra d.d.

Angående helsefagarbeiderstillingene:

Det kreves autorisasjon som omsorgsarbeider/helsefagarbeider/hjelpepleier, sertifikat for bil og gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter. Godkjent medisinkurs vektlegges.


For alle stillingene:

Personlig egnethet er av avgjørende betydning. Det som vektlegges er:

 • Evne til å skape gode relasjoner og kunne stå i krevende situasjoner.
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, strukturert, selvstendig og kreativ.
 • Gode holdninger/verdier med respekt for ulike mennesker.
 • Relevant erfaring.
 • Må kunne ta ansvar og utøve ledelse i det daglige arbeidet.
 • God arbeidskapasitet.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.  

Vi tilbyr

Vanlige kommunale tilsettingsvilkår, herunder 2 % pensjonsinnskudd.

 • Helsefagarbeiderstillinger lønnes etter godskrevet ansiennitet som omsorgsarbeider (st.kode 751706), helsefagarbeider (st.kode 751710), hjelpepleier (st.kode 707600).
 • Sykepleier-/vernepleierstillinger lønnes etter godskrevet ansiennitet som sykepleier (st.kode 717400) eller vernepleier (st.kode 645500).
 • Årslønnstillegg for teamlederstillinger på kr 26 000,- i 100 % stilling.
 • Årlig medarbeidersamtale med nærmeste leder.
 • Medarbeiderundersøkelse (10-faktor) annethvert år.
 • Frivillig fritidsforsikring.
 • 6 mnd. prøvetid i faste stillinger.
 • Ved evt. intern omrokkering kan andre stillingsstørrelser bli ledige.

Enhet for Hjemmebaserte tjenester består av:

 • Avdeling for fysioterapi og hjelpemidler
 • Dagsentertilbud
 • Kommunedekkende natt-tjeneste
 • Sone Sentrum
 • Sone Vestnes
 • Sone Ulvegjelet
 • Sone Holum
 • Heldøgns-bemannede omsorgsboliger
 • Korttids- og rehabiliteringsavdelingEnheten jobber målrettet med kvalitetsforbedring og likhet på tjenestetilbudet til beste for Mandal kommunes innbyggere. Etikk har vært, og skal fortsatt være et fokustema i enheten.

Kontaktpersoner

 • Korttidsavdelingen:    Laila M. Lindland, tlf. 477 59344                  
 • Sone Holum:             Linda Udø, tlf. 416 34376
 • Sone Sentrum:          Sissel Lunde, tlf. 38 27 20 10/ 477 57981
 • Sone Vestnes:           Tom Skogseth, tlf. 975 32517
 • Sone Ulvegjelet:         Hanne Kråkeland, tlf. 477 57974                  

Søknadsprosessen

 • Det søkes via www.mandal.kommune.no
 • Benytt aktuell stillings-ID
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest av ny dato, egenerklæring MRSA/tuberkulose
 • Ved intern omrokkering kan andre stillingsstørrelser bli ledige
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke
 • Det utarbeides offentlig søkerliste

Søknadsfrist for stillingene er 27.05.18


Om Mandal kommune

Mandal er Norges sydligste by og har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunen er i utvikling og vekst og arbeider målbevisst for å være et attraktivt sted å bo og arbeide. Vårt motto er respekt og tillit, service og åpenhet. Mandal kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, religion og kulturell bakgrunn.

 

 • Last updated on .

Mandal kommune

Postadresse:
Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal


Besøksadresse:
Ytre sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15

 

Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me