Skriftstørrelse

Teamlederstillinger ved avdeling Solhøgda hjemtjenester

Dato for utlysning: 17.08.2019 – med endring 20.8.2019, se punkt om krav til utdanning/faglig kompetanse. Endret til å gjelde sykepleiere/vernepleiere (med mulighet for vurdering av andre videreutdanninger). Søkere uten denne kompetansen, som allerede har søkt, vil bli kontaktet.

Vil du bli teamleder i en av avdelingene i enhet for Miljøterapeutiske tjenester? 
Teamleder skal ha tett samarbeid med avdelingsleder og bistå med bemanningsplanlegging og vil være stedfortreder for avdelingsleder. Vi trenger teamledere som har god evne til å organisere hverdagen i avdelingen slik at brukere får gode tjenester og som sammen med avdelingsleder og øvrige medarbeidere sørger for faglig utvikling og forbedringsarbeid i avdelingen. Teamledere arbeider turnus 35,5 timers uke med arbeid på dag/kveld og i helger.

Enhet Miljøterapeutiske tjenester gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i form av psykisk utviklingshemming og fysiske funksjonsnedsettelser. Enheten arbeider med målrettet miljøarbeid slik at brukerne kan mestre dagliglivets gjøremål. Enheten ønsker å være i front i utvikling av gode målrettede tjenester.

Avdeling Solhøgda hjemtjeneste gir i dag tjenester til 30 brukere med nedsatt funksjonsevne i form av psykisk utviklingshemming og fysiske funksjonsnedsettelser. 13 av disse brukerne bor i omsorgsboliger tilrettelagt på Solhøgda. De øvrige brukerne er bosatt i boliger i kommunen Avdelinga er delt i tre grupper. I de tre gruppene arbeides det målrettet med miljøterapeutiske tiltak. Vi søker etter teamleder i hver av disse gruppene. 

Søk her

Vi har følgende ledige stillinger

St.ID 1631:  Teamleder, 100 % fast stilling
St.ID 1632:  Teamleder, 85 %fast stilling

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder teamleder

Organisere arbeidshverdagen
 • Klargjøre arbeidsdagen til ansatte
 • Innleie av vikarer og at nødvendig kompetanse blir ivaretatt i samarbeid med avdelingsleder
 • Behandle videresendte avvik fra avdelingsleder
 • Sørge for at prosedyre for håndtering av medisiner blir fulgt
 • Sørge for opplæring av nyansatte i samarbeid med avdelingsleder
 • Organisere praksisplasser for studenter, elever, lærlinger og andre i arbeids/språkpraksisplasser, i samarbeid med avdelingsleder

Brukerperspektiv

 • At brukers tjenester iverksettes og utføres i henhold til vedtak
 • At kopi av tvangsvedtak sendes til enhetsleder og fagutvikler før vedtak sendes til Fylkesmannen
 • At brukerne får primær/sekundærkontakt
 • At primærkontakter fortløpende gjennomfører revurderinger
 • At bruker/pårørende-møter gjennomføres ved behov
 • At arbeidslister/dags/ukeplan blir laget og oppdatert

Kvalitet

 • Ta initiativ til faglig utvikling
 • Bidra til nytenking
 • Ha gode samarbeidsevner og være rollemodell for personalet
 • Legge til rette for at ansatte bruker Kvalitetslosen og deltar aktivt på fagmøter

Utdanning/Faglig kompetanse

 • 3-årig relevant høyskoleutdanning
 • Annen relevant videreutdanning kan bli vurdert

Personlige egenskaper er av avgjørende betydning og det som vektlegges er:

 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, strukturert og selvstendig
 • Gode holdninger/verdier med respekt for ulike mennesker
 • Må kunne ta ansvar, stå i krevende situasjoner og utøve ledelse i det daglige arbeidet
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • En selvstendig og variert jobb innenfor et fagfelt som er i utvikling i kommunen
 • Engasjerte medarbeidere og et trivelig miljø
 • Vanlige kommunale tilsettingsvilkår med god pensjonsordning
 • Lønn for teamledere er tilsvarende 4-årig u/h-utdanning. 
  For de som allerede er i denne lønnsrammen gis et kronetillegg på 26000,- over garantilønn (i 100 % stilling) 

Kontaktperson

Avdelingsleder Hanne C Pettersen telefon 90974334 

Søknadsprosessen 

 • Benytt aktuell stillingsid
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest av ny dato, egenerklæring MRSA/tuberkolose og helseattest
 • Ved intern omrokkering kan andre stillingsstørrelser bli ledige
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke
 • Det utarbeides offentlig søkerliste

Tiltredelse

Stillingene er ledig fra 16.09.19

Søknadsfrist for stillingen er 01.09.19Om Mandal kommune

Mandal er Norges sydligste by og har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunen er i utvikling og vekst og arbeider målbevisst for å være et attraktivt sted å bo og arbeide. Vårt motto er respekt og tillit, service og åpenhet.
Mandal kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, religion og kulturell bakgrunn.
 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler