Skriftstørrelse

Hopp til her

Nattsykepleier /sykepleier / vernepleier - Enhet for hjemmebaserte tjenester

Enheten for hjemmebaserte tjenester har flere ledige stillinger som nattsykepleiere, sykepleier og sykepleiere/vernepleiere. Søkere må beherske norsk både muntlig og skriftlig. Søknadsfristen er 28. april 2019.

Klikk her for å søke på stillingene. Husk rett stillings-id. Søknadsfrist er 28. april

Hvem er vi?

Enhet for Hjemmebaserte tjenester utfører lovpålagte helsetjenester i hjemmet. Vårt mål er å sikre at innbyggere i Mandal kommune lever gode liv i egne hjem og at de er aktive så lenge som mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av selvstendighet slik at de mestrer hverdagen.

Nattsykepleier 35,5 t/u - Nattpatruljen

Stillings-ID (St.id)
størrelse
 Antall
 Type stilling
Ledig fra
 St.id 1587  80%  2  Fast nattsykepleier Dags dato
 St.id 1589  60%  1  Fast nattsykepleier Dags dato
 St.id 1588  60%  1  Vikariat m/ mulighet for fast Dags dato
 St.id 1590  20%  2  Fast Helgestilling Dags dato

Krav til stillingene

 • Søkere må ha sertifikat til bil og beherske norsk både muntlig og skriftlig
 • Offentlig godkjent autorisasjon som sykepleier
 • Stillingen som nattsykepleier lønnes etter godskreven ansiennitet som nattsykepleier 717408
 • Stillingen som nattsykepleier lønnes med kr. 30 000 ekstra i lønn i 100% stilling

Nattsykepleier 35,5 t/u - Korttidsavdelingen

Stillings-ID (St.id)
størrelse
Antall
 Type stilling
Ledig fra
 St.id 1591 60%  1 Fast nattsykepleier 19. juni 2019

Krav til stillingen

 • Søkere må beherske norsk både muntlig og skriftlig
 • Offentlig godkjent autorisasjon som sykepleier
 • Det kreves 2 års erfaring som sykepleier for å jobbe på natt ved Korttidsavdelingen
 • Stillingen som nattsykepleier lønnes etter godskreven ansiennitet som nattsykepleier 717408
 • Stillingen som nattsykepleier lønnes med kr. 30 000 ekstra i lønn i 100% stilling

Sykepleier 35,5 t/u – dag kveld - Korttidsavdelingen

Stillings-ID (St.id)
Størrelse
Antall
Type stilling
Ledig fra
St.id 1593 60-100%  1 Sommer- /Svangerskapsvikariat
Først som sommervikar i 100% deretter et 60% sv. vikariat fra august.
Ledig i et år fra 24. juni 2019

Krav til stillingen

 • Søkere må beherske norsk både muntlig og skriftlig
 • Offentlig godkjent autorisasjon som sykepleier
 • Stillingen som sykepleier lønnes etter godskreven ansiennitet som sykepleier kode 717400

Sykepleier/vernepleier 35,5 t/u – dag/kveld

 Stillings-ID (St.id)
 Størrelse
 Antall
 Type stilling
Ledig fra
 St.id 1597 80%  1  Fast - sone Holum Dags dato
 St.id 1598 80%  1  Fast - sone Ulvegjelet 1. juli 2019

Krav til stillingen

 • Søkere må ha sertifikat til bil og beherske norsk både muntlig og skriftlig
 • Offentlig godkjent autorisasjon som Sykepleier/Vernepleier
 • Stillingen lønnes etter godskreven ansiennitet som sykepleier kode 717400, som vernepleier kode 645500

Personlige egenskaper 

Personlig egnethet er av avgjørende betydning.

Det som vektlegges er:

 • Evne til å skape gode relasjoner og kunne stå i krevende situasjoner.
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, strukturert, selvstendig og kreativ.
 • Gode holdninger/verdier med respekt for ulike mennesker.
 • Relevant erfaring. 
 • Må kunne ta ansvar og utøve ledelse i det daglige arbeidet. 
 • God arbeidskapasitet. 
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.

Vi tilbyr:

 • Vanlige kommunale tilsettingsvilkår, herunder 2% pensjonsinnskudd.
 • Årlig medarbeidersamtale med nærmeste leder.
 • Medarbeiderundersøkelse (10 faktor) annen hvert år.
 • Frivillig fritidsforsikring. 
 • 6 mnd. prøvetid i de faste stillinger. 
 • Ved evt. intern omrokkering kan andre stillingsstørrelser bli ledige. 

Hvordan søke

 • Benytt aktuell stillingsid.
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest av ny dato, egenerklæring MRSA/tuberkolose.
 • Ved intern omrokkering kan andre stillingsstørrelser bli ledige.
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke.
 • Det utarbeides offentlig søkerliste.

Enhet for Hjemmebaserte tjenester består av

 • Avdeling for fysioterapi og hjelpemidler
 • Dagsentertilbud
 • Kommunedekkende natt – tjeneste
 • Sone Sentrum
 • Sone Holum
 • Sone Vestnes
 • Sone Ulvegjelet
 • Heldøgns bemannede omsorgsboliger
 • Korttidsavdelingen.

Enheten jobber målrettet med kvalitetsforbedring og likhet på tjenestetilbudet til beste for Mandal kommunes innbyggere. Etikk har vært, og skal fortsatt være et fokustema i enheten.

Kontaktperson

 • Avd. leder Ulvegjelet/Nattpatruljen Hanne Kråkeland Tlf. 477 57 974
 • Avd. leder Korttidsavdelingen Laila Merethe Lindland Tlf. 477 59 344
 • Avd. leder Holum Linda Udø Pedersen Tlf. 416 34 376

Søknadsfrist

Søknadsfrist for stillingene er 28. april 2019

Om Mandal kommune

Mandal er Norges sydligste by og har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunen er i utvikling og vekst og arbeider målbevisst for å være et attraktivt sted å bo og arbeide. Vårt motto er respekt og tillit, service og åpenhet.
Mandal kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, religion og kulturell bakgrunn.

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune
postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Vann og avløp: 416 12 373
Vei (01.11-01.04): 991 64 000
Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss