Skriftstørrelse

Hopp til her

Avdelingsleder - Miljøterapeutiske tjenester i nye Lindesnes kommune

I enheten Miljøterapeutiske tjenester under tjenesteområdet Velferd i nye Lindesnes kommune, er det ledig 2 x 100 % stilling som avdelingsleder. De ledige stillingene er i avdelingene på Hesland og Heddeland. Avdelingene vil fra 1.1.2020 ha ansvar for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i form av psykisk utviklingshemming og fysiske funksjonsnedsettelser.

SØK HER

Avdeling Hesland bo- og aktivitetssenter - st.id.1618

Avdelingen har ansvar for hjemtjenester til 2 tjenestemottakere og gir dagsenterplass til i alt 23 brukere på Hesland i Mandal. Fra 1.1.2020 vil avdelingen også ha ansvar for «Tre & Tekstil» på Vigeland, som er en tilrettelagt arbeidsplass for ca 16 arbeidstakere. Avdelingen vil ha til sammen 24 årsverk.

Avdeling Heddeland bo- og aktivitetssenter - st.id.1619

Avdelingen har ansvar for tjenester i boligene som er lokalisert ved rådhuset i Marnardal, til sammen 10 leiligheter. Man gir også tjenester til hjemmeboende som bor utenfor bofelleskapet. Aktivitetshuset er dagtilbudet til brukerne. Det er lokalisert like i nærheten. Her er det 8-11 brukere pr. dag. Boligen og aktivitetshuset utgjør til sammen i underkant av 23 årsverk.

Innehaver av stillingene vil inngå i ledergruppen til Miljøterapeutiske tjenester og skal utøve ledelse i tråd med kommunens verdigrunnlag, kommuneplan og øvrige styrende dokumenter. Avdelingslederne rapporterer til enhetsleder Karina Bergmann Hommen. Fast ansettelse fra 1.1.2020 eller etter avtale. Det er ønskelig at de som blir ansatt som avdelingsledere vil være med å forme de nye avdelingene i samarbeid med enhetsleder frem til 1.1.2020.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Delegert økonomi-, personal- og fagansvar for avdelingen
 • Et viktig ansvarsområde for avdelingsleder er samhandling med andre virksomheter i tjenesteområdet, andre tjenesteområder i kommunen, rådmann og eksterne samarbeidsparter
 • Fagansvarlig for gjennomføring av drift og utvikling av de tjenester avdelingen skal levere

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag, fortrinnsvis vernepleie
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet, gjerne fra lignende fagfelt
 • Erfaring med økonomi- og personalansvar
 • God forståelse for og kunnskap om turnusarbeid
 • Relevant arbeidserfaring

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Forståelse for rammebetingelsene som en offentlig leder må forholde seg til
 • Erfaring fra partssamarbeid og forståelse for tillitsvalgtrollen i kommunal sektor
 • Relevant digital kompetanse
 • Gode strategiske evner
 • Relevant HMS-kompetanse
 • Fordel med utdanning innen ledelse
 • Medisinkompetanse 

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en avdelingsleder som har personlige lederegenskaper, er selvstendig og med gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft
 • Må kunne bidra til god dialog med avdelingens brukere
 • Er resultat- og utviklingsorientert og har et helhetssyn
 • Har evne til å motivere medarbeidere og skape gode relasjoner
 • Har evne til å stå i vanskelige situasjoner
 • Har evne til å forene og utvikle forskjellige systemer, rutiner og kultur inn i ny kommune
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling som inngår i en ledergruppe med bred fagkompetanse og vilje til utvikling og nytenkning
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver

Kontaktperson

Enhetsleder Karina Bergmann Hommen
 • Telefonnummer 958 21415
 • Epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Søknadsprosessen

 • Det søkes via elektronisk søknadsskjema på www.mandal.kommune.no
 • Benytt aktuell stillings-ID (1618 og/eller 1619)
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest av ny dato (jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4) og egenerklæring MRSA/tuberkulose
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju og returneres ikke
 • Det utarbeides offentlig søkerliste

Annet

 • Tiltredelse snarest
 • Fast ansettelse fra 1.1.2020 eller etter avtale
 • Det er ønskelig at de som blir ansatt som avdelingsledere vil være med å forme de nye avdelingene i samarbeid med enhetsleder frem til 1.1.2020

Søknadsfrist for stillingene er 15. august 2019


Nye Lindesnes kommune 3 kommunelogoer

Fra 1.1.2020 blir Marnardal, Lindesnes og Mandal kommuner slått sammen til den nye kommunen Lindesnes, med om lag 23.000 innbyggere. Rådhuset vil ligge i Mandal. Lindesnes blir Norges sydligste kommune. I Lindesnes kommune skal vi bli bedre sammen. Vi skal jobbe sammen og ta hele samfunnets ressurser i bruk for å løse utfordringer og se mulighetene som kommer. Våre tjenester skal være helhetlige og med mennesket i sentrum. Dette betyr blant annet å samarbeide bedre mellom fagområder og på tvers av aldersgrupper.

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler