Vårt verdigrunnlag i møte med publikum

Mandal kommune er preget av et positivt menneskesyn basert på respekt, tillit, service og åpenhet.

Dette betyr at:

Dersom du i møte med kommunen mener at du ikke blir behandlet i henhold til dette, ønsker kommunen at du tar kontakt. Det beste er at du tar kontakt med enhetens leder for å framføre din klage. Dersom klagen gjelder en enhetsleder, kan du ta direkte kontakt med rådmannen. Det beste er at du henvender deg skriftlig med en beskrivelse av situasjonen. Det understrekes at kommunens ledelse ser på klager som viktige for å utvikle kommunen vår i en positiv retning. Dersom du har behov for bistand til å skrive, kan du få slik bistand på Tjenestetorvet.

Kommunal virksomhet er underlagt forvaltningsloven

For deg innebærer dette bl.a. at:

Dersom du mener din sak ikke blir behandlet i henhold til dette, ønsker kommunen at du tar kontakt på samme måte som nevnt over.

TELEFONHENVENDELSE

Til tider kan det være vanskelig å få kontakt med ansatte på telefon. Dersom du legger igjen beskjed, vil den ansatte eller avdelingen ta kontakt med deg så fort som mulig og normalt innen utgangen av neste dag. Så langt det lar seg gjøre, vil vi selvfølgelig besvare mailhenvendelser på samme måte.