Skriftstørrelse

Hopp til her

Kommuneplan for Mandal kommune

Kommuneplanen er en overordnet og strategisk plan for utvikling av Mandal fram til 2030. I hver ny bystyreperiode vurderer bystyret i hvor stor grad kommuneplanen skal revideres. 

Kommuneplanen skal etter loven inneholde samfunnsdel, arealdel og handlingsdel. I denne planen er både samfunnsdel og arealdel revidert med utgangspunkt i den nye Plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2009.

Kommuneplanens arealdel for mandal 2018-2030

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Bystyret 31. januar 2019. På grunn av innsigelser fra Fylkesmannen er H-områdene ( hytteområder ) unntatt fra vedtaket.

Kommuneplanens arealdel finnes på kommunens kartløsning. Zoom inn til Mandal, eller velg Mandal i menyen øverst til venstre. Under kartlag velges så arealplan og deretter kommuneplan.

Klikk her for kommunens kartløsning

Klikk her for å lese plandokumentene

Prioriteringer i samfunnsdelen 2015-2027

Fakta og utfordringer danner grunnlaget for kommuneplanen. I denne planperioden skal følgende fokusområder prioriteres:

Folkehelse, levekår og likestilling

 • Fokusområde 1: Helsefremmende livsstil
 • Fokusområde 2: Tilknytning til arbeidslivet
 • Fokusområde 3: Mangfold, inkludering og integrering

Oppvekst

 • Fokusområde 4: Økt læringsutbytte
 • Fokusområde 5: Trivsel og nulltoleranse for mobbing
 • Fokusområde 6: Tverrfaglighet og samarbeid

Helse- og omsorg

 • Fokusområde 7: Forebyggende arbeid og tidlig innsats
 • Fokusområde 8: Rask hjelp til dem som trenger det

Byutvikling

 • Fokusområde 9: Et levende og inkluderende sentrum
 • Fokusområde 10: Boområder med høy kvalitet
 • Fokusområde 11: Møteplasser og aktivitetsområder for alle
 • Fokusområde 12: Skape og opprettholde arbeidsplasser og arealer for næringsformål
 • Fokusområde 13: God infrastruktur

Barn og unge

Barn og unges stemme har en sentral plass i kommuneplanen. Over tre hundre barn og unge har vært involvert i planprosessen, og i denne planen er deres stemme markert med et hjerte. De unges innspill til kommuneplanens samfunnsdel er for øvrig samlet i heftet Bystyremelding fra de unge. Innspillene til arealdelen er markert i temakart for friluftsliv og følger som vedlegg til arealdelen.

Spørsmål? Kontakt

Teknisk forvaltning

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune
postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Vann og avløp: 416 12 373
Vei (01.11-01.04): 991 64 000
Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss