Skriftstørrelse

Hopp til her

Temaplaner - Byutvikling

Hovedplan vann og avløp

Hovedplanene utarbeides som en delplan for kommuneplanen og omhandler status og tiltak på avløpssektoren. Kommuneplanen er plangrunnlaget. 

Norm for vei, vann- og avløpsanlegg

Stadig flere vei-, vann- og avløpsanlegg (VVA-anlegg) blir bygd ut i privat regi for deretter å bli overtatt av kommunen.

For kommunen er det viktig at anleggene blir bygd ut slik at utformingen ivaretar overordnede målsettinger i planer og rutiner når kommunen skal eie, drifte og vedlikeholde anleggene. Kommunen vil få en tryggere og mer rasjonell drift, når en vet at anleggene er bygd ut etter forhåndsbestemte krav. Som fremtidig eier av et VVA-anlegg kan kommunen stille krav til utforming i kraft av eierrettigheter av anleggene.

En måte å sikre den kvalitet kommunen forventer, er å utarbeide normer for utforming av VVA-anlegg. I normen vil det bli stilt krav som planlegger, prosjekterende og utførende entreprenør skal følge, slik at VVA-anlegget i sin helhet blir utbygd etter de forutsetninger og krav som kommunen stiller.


Lokal forskrift om vann og avløpsgebyrer 

Forskriften ble vedtatt av bystyret den 13.12 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter §3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

Normaler for uteområder 

Normalene gir krav til funksjoner og fysisk utforming for kommunale utearealer til lek, rekreasjon og idrett og for andre anlegg der det stilles krav om godkjent utomhusplan.
  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler