Skriftstørrelse

Hopp til her

Trafikksikkerhetsplan 2017-2022

Trafikksikkerhetsplanen 2017-2022 er første generasjons trafikksikkerhetsplan for Mandal kommune. Den skal erfares og utvikles for å bli et godt styringsverktøy for kommunens arbeid med å ivareta trafikksikkerhet. Planen skal også gi viktige innspill til overordnede myndigheter om tiltak på det fylkeskommunale veinettet.

Last ned og les hele trafikksikkerhetsplanen her

Del 1 beskriver Trafikk- og ulykkessituasjonen.

Statistikken som benyttes er hovedsakelig hentet fra Statens vegvesen og Sintef. Sammen med dokumentet Kunnskapsgrunnlag1 som er vedlegg til denne planen gir dette grunnlag for å trekke fram noen hovedutfordringer å jobbe med.

Del 2 inneholder mål og strategier.

Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Nullvisjonen ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Regjeringen har som etappemål – at antall drepte og hardt skadde i Norge skal reduseres fra om lag 1000 per år, som er gjennomsnittet for perioden 2008 – 2011 til maksimalt 500 innen 2024.
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhetsarbeidet på veg 2014 – 2017 og Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014 – 2017 er gjeldende planer på området.

Del 3 inneholder tiltak.

Tiltakene i denne planen viderefører nasjonale og fylkeskommunale forventninger til det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet; noe som sikrer en rød tråd i arbeidet, fra nasjonalt til kommunalt nivå.
Utfordringene må møtes både med fysiske tiltak og med holdningsskapende og forebyggende arbeid.

Trafikksikkerhetsarbeidet forankres hos rådmannen og ordfører for å synliggjøre at alle kommunens sektorer har et ansvar for å følge opp planen. En trafikksikkerhetsgruppe skal følge opp problemstillinger i planen og kommunens ressurs koordinerer aktuelle sektorovergripende prosjekter.

Trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt av Bystyret 22. februar 2018

 

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler