Skriftstørrelse

Hopp til her

Melding om oppstart av planarbeid for deler av Omlandsneset

Kart over OmlandsnesetI henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, meldes det om oppstart av arbeid med detaljregulering for badeplasser, stier og offentlige veier på Omlandsneset (jf. PBL § 12-3). Frist for innsending av merknader er 4. mars 2019

Gjeldende område 

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Vi gjør oppmerksom på at under planarbeidet kan planområdet bli ytterligere redusert.

Se område i kartløsningen 

 

 

Bakgrunn og formål med planarbeidet

I gjeldende reguleringsplan for Omlandsneset, vedtatt 26.08.99, planID 117, er det innregulert offentlige veier og badeplasser. I tillegg er det innregulert stier som var tiltenkt å sikre allmennheten atkomst til strandsonen og til de innregulerte badeplassene. Ulike grunner har gjort det vanskelig å gjennomføre intensjonen i reguleringsplanen. Av den grunn vedtok planutvalget 07.11.18 at de ønsket en reguleringsprosess for å sikre offentlige veier, badeplasser og stier en offentlig eierform.

Formålet med planarbeidet er å:

  • innregulere de offentlige veiene med tilhørende grøfteareal, slik disse er bygget
  • innregulere stier som skal være tilgjengelig for allmennheten og som er tenkt overtatt av kommunen for drift og vedlikehold
  • innregulere offentlige badeplasser.
I planarbeidet vil det også vurderes om innregulert offentlig lekeplass skal justeres, slik at den samsvarer med avgrensning av den lekeplassen som er opparbeidet.

Vedlegg


Krav om konsekvensutredning

Kommunen mener at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2, og forskrift om konsekvensutredninger.  

Frist for innsending av merknader

4. mars 2019

Merknader sendes til:

Merknader og opplysninger av interesse/betydning for planarbeidet sendes Teknisk forvaltning, Postboks 905, 4509 Mandal eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Spørsmål?

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til saksbehandler Jonny Grundeland.

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune
postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Vann og avløp: 416 12 373
Vei (01.11-01.04): 991 64 000
Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss