Økonomiplan og årsbudsjett

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide fireårige økonomiplaner og årlige budsjetter. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse, og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter.

2018

Her er budsjettet som ble vedtatt av bystyret 14. desember 2017. Det var forslaget fra AP, KRF, SV, MDG og SP som fikk flest stemmer (18 stemmer). Forslaget fra FRP og H fikk 17 stemmer.

2017

2016-2013 (budsjett m/eiendomskatt)