Virksomhetsplaner i Mandal kommune

En virksomhetsplan definerer formål, hovedmål og tiltak i en virksomhet. Den tydeliggjør virksomhetens formål internt og eksternt, og gjør det lettere å prioritere.

Med andre ord er en virksomhetsplan et verktøy for organisering og handling.