Årsrapporter

Årsrapporten er en del av årsoppgjøret, og gir en beskrivelse av kommunes virksomhet. Sammen med årsregnskapet er årsrapporten en viktig del av det kommunale plansystem. Her skal aktiviteten og virksomheten i året som har gått vurderes i forhold til måloppnåelse.

I dette ligger også en beskrivelse av:

For kommunens innbyggere, næringsliv og øvrige lesere av årsrapporten, skal den fungere som et informasjonsdokument om virksomheter og resultater i kommunen.