Skriftstørrelse

Hopp til her

Politisk organisering

Politisk organisasjonskart

BYSTYRET

 • Bystyret fastsetter selv antall representanter i bystyret etter reglene i kommuneloven §7.
 • Bystyret velger blant sine medlemmer et driftsstyre på 9 medlemmer. Driftsstyret har funksjon som formannskap etter kommuneloven §8.
 • Driftsstyret gir innstilling til bystyret om økonomiplan, årsbudsjett og regnskap jfr. kommuneloven §§ 8 nr.3, 44 nr.6, 45 nr.2 og 48 nr.3, og ellers i de sakene bystyret bestemmer.
 • Bystyret oppretter, endrer eller nedlegger andre politiske organer, fastsetter medlemstall for disse, velger leder og nestleder, og fastsetter organets an

DRIFTSSTYRET

 • Det velges et driftsstyre på 9 medlemmer. Driftsstyret er formannskapet (kommuneloven §8).
 • Driftsstyret skal behandle og innstille til bystyret til økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak og regnskap og i andre saker/sakstyper som ikke er lagt til annet utvalg, eller som bystyret bestemmer. Bystyret skal tillegge driftsstyret avgjørelsesmyndighet.
 • Driftsstyret innehar hastekompetansen (koml.§13 nr.1).
 • Driftsstyret delegeres myndighet til å avgjøre saker om fritak for politiske verv, og til å foreta suppleringsvalg (kommuneloven §§15 nr.2 og 16 nr.3).
 • Driftsstyret disponerer budsjettets poster for tilleggsbevilgninger, i den utstrekning dette ikke er lagt til andre. Driftsstyret kan delegere disponeringen til ordføreren, dersom det finnes hensiktsmessig.
 • Driftsstyret er valgstyre etter valgloven §4-1.
 • Driftsstyret er kontrollutvalg i alkoholsaker.

Administrasjonsutvalg 

 • Driftsstyret, supplert med 2 medlemmer fra de ansattes organisasjoner, er administrasjonsutvalg etter koml. §25.
 • Administrasjonsutvalget skal behandle saker av overordnet eller prinsipiell karakter når det gjelder kommunens arbeidsgiverpolitikk eller forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

PLANUTVALG

 • Det velges et planutvalg med 7 medlemmer, med myndighet og oppgaver som i dag. Det gis direkte innstillingsrett til bystyret for saker som skal behandles der, med unntak for saker som kan få betydning for økonomiplan eller årsbudsjett, som skal sendes via driftsstyret. Medlemmene velges blant bystyrets medlemmer.

Landbruksnemnd

 • Det velges en landbruksnemnd med 5 medlemmer, med myndighet og oppgaver som i dag. Den gis direkte innstillingsrett til bystyret for saker som skal behandles der, med unntak for saker som kan få betydning for økonomiplan eller årsbudsjett, som skal sendes via driftsstyret. Medlemmene velges blant bystyrets medlemmer.

KLAGEUTVALG 

 • Det velges et felles utvalg som klageutvalg etter forvaltningsloven §28 og som klageorgan etter skattebetalingsloven §42. Utvalget har 3 medlemmer som velges blant bystyrets medlemmer.

KONTROLLUTVALG 

 • Det velges et kontrollutvalg etter koml.§77 med 5 medlemmer. Minst ett medlem velges blant bystyrets medlemmer.

ELDRERÅD 

 • Det velges et eldreråd på 5 medlemmer etter reglene i eldrerådsloven.

KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

 • Det velges et kommunalt råd for funksjonshemmede på 5 medlemmer etter reglene i representasjonsloven.

Ordfører og rådmann

 • Ordføreren får fullmakt til å gi bevillinger etter alkoholloven så langt dette ikke er delegert til andre, med den forutsetning at bystyret har vedtatt alkoholpolitiske retningslinjer som skal ligge til grunn for ordførerens bevillingspraksis.
 • Ordføreren har egen post for tilleggsbevilgninger.
 • Ordføreren har beslutningsmyndighet ved salg av tomter som ikke er av kurant karakter og dermed delegert til rådmannen.
 • Rådmannen er ansvarlig for budsjettforslaget som legges fram for formannskapet/driftsstyret.
 
 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler