Politisk organisering

Politisk organisasjonskart

BYSTYRET

DRIFTSSTYRET

Administrasjonsutvalg 

PLANUTVALG

Landbruksnemnd

KLAGEUTVALG 

KONTROLLUTVALG 

ELDRERÅD 

KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

Ordfører og rådmann