Økonomireglementet

Økonomireglementet for Mandal kommune ble vedtatt av bystyret 20. oktober 2016.

Formålet med økonomireglementet er å

Økonomireglementet og øvrige rutiner innen økonomiområdet er bygget opp med Norges kemner og kommuneøkonomers forbunds normalreglement som grunnlag og tilpasset Mandal kommunes behov.