Skriftstørrelse

Hopp til her

Reglement for faste godtgjørelser, møtegodtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste m.m.

Reglement for faste godtgjørelser, møtegodtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste m.m. i Mandal kommune ble vedtatt av bystyret 14. mai 2009 (gjeldende fra 1. juli 2009).

A. FASTE GODTGJØRELSER

 1. Ordfører i 100 % stilling gis godtgjørelse med 100 % av godtgjørelsen til Stortingsrepresentantene til enhver tid. Ordfører gis ikke ekstra godtgjørelse for møteledelse, medlem i ad.hoc-komiteer o.a.

  Ettergodtgjørelse gis i 1 ½ måned – fra konstituerende møte i valgåret - dersom vedkommende har en jobb å komme tilbake til etter endt tjeneste. Ettergodtgjørelse i 3 måneder dersom vedkommende ikke har en jobb å gå til.
 2. Varaordfører godtgjøres med 10 % av ordførers godtgjøring. Dersom varaordfører er valgt til leder av utvalg, gis ledergodtgjørelse i tillegg. Er varaordfører medlem av et utvalg eller lignende gis møtegodtgjørelse pr. fremmøte.
 3. Leder i planutvalget godtgjøres med 10 % av ordførers godtgjøring.
 4. Leder i landbruksnemnda godtgjøres med 8 % av ordførers godtgjøring.
 5. Ledere i klageutvalget og kontrollutvalget godtgjøres med 5 % av ordførers godtgjøring.
 6. Overformynderiets leder gis godtgjøring med 5 % av ordføreres godtgjøring. Nestleder gis godtgjøring med 3% av ordføreres godtgjøring. (UTGÅTT?)

Generelt: Ved fravær med mer enn 25 % trekkes forholdsvis av fast årlig godtgjørelse.

B. MØTEGODTGJØRELSER

 1. Medlemmer og varamedlemmer til bystyret, driftsstyret, planutvalg og landbruksnemnd, klageutvalg og kontrollutvalg gis godtgjørelse med 2,5 % av ordføreres månedsgodtgjørelse pr. fremmøte.
 2. Medlemmer og varamedlemmer til Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gis møtegodtgjørelse med 0,66 % av ordføreres månedsgodtgjørelse pr. fremmøte. Leder gis møtegodtgjørelse med 1,33 % av ordførerens månedsgodtgjørelse pr. fremmøte.
 3. Medlemmer av ad.hoc utvalg og stemmestyrer gis møtegodtgjørelse med 0,66 % av ordførers månedsgodtgjørelse pr. fremmøte. Dersom leder ikke er bystyremedlem, gis lederen møtegodtgjørelse med 1,33 % av ordførers månedsgodtgjørelse pr. fremmøte. Det gis bare møtegodtgjørelse til medlemmer av ad.hoc utvalg hvis planutvalget/landbruksnemnda/driftsstyret/bystyret har vedtatt dette. For ad.hoc utvalg som har vært i funksjon før dette reglementet trer i kraft, gis ordfører fullmakt til å fastsette om det skal gis møtegodtgjørelse.

Generelt: Møtegodtgjørelser utbetales hvert halvår etterskuddsvis (august og januar).

C. SKYSS

Krav om skyssutgifter dekkes uansett kjørelengde på den for kommunens rimeligste måte (buss, egen bil eller lignende).

D. TAPT ARBEIDSFORTJENESTE

Hovedregel: Tapt arbeidsfortjeneste er IKKE feriepengeberettiget.

Utbetaling til:

 1. Arbeidstaker som sender legitimert krav: Tapt arbeidsfortjeneste dekkes i sin helhet. Arbeidstaker må legge frem legitimasjon på tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver. Attestasjon må spesifiseres med trekk i lønn + tapte feriepenger. Kommunen må dekke arbeidsgiveravgift.
 2. Arbeidstakere i fast arbeidsforhold, pensjonister, hjemmeværende, studenter og andre som sender ulegitimerte krav, gis godtgjøring med 0,66 % av ordførers månedsgodtgjørelse. Kommunen må dekke arbeidsgiveravgift.
 3. Selvstendig næringsdrivende: Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil 10 % av ordføreres månedsgodtgjørelse. Timer (7, 5 t/dag) godtgjøres tilsvarende. Kommunen må dekke arbeidsgiveravgift.
 4. Arbeidsgiver: Kravet fra arbeidsgiver på ansatt som har fravær til kommunale oppdrag dekkes i sin helhet.
 5. Barnepass: Barnepass dekkes med 0,66 % av ordførers månedsgodtgjørelse.

E. MØTETIDSPUNKT FOR BYSTYRET m.m.

 • Bystyret holder sine møter på ettermiddag/kveldstid.
 • Driftsstyret og utvalgene holder møter på dag-/ettermiddagstid.
 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler