Finansreglementet for Mandal kommune

Finansreglementet for Mandal kommune ble vedtatt av bystyret 11. mai 2017.

Kommunens formål med finansreglementet er å lage rammer og retningslinjer for forvaltning av kommunens:

I tillegg skal kommunen påse at det er utarbeidet gode rutiner for håndtering av avvik.