Eierskapsmelding for Mandal kommune

Eierskapsmelding for Mandal kommune ble vedtatt av bystyret i 2012. 

Eierskapsmeldingen skal gi en oversikt over hva Mandal kommune har av selskaper og samarbeid og hvilke oppgaver som forventes løst av disse. Videre skal meldingen klarlegge hva kommunen som eier forventer av sine selskaper og samarbeid, og vurdere om den valgte organisasjonsformen er hensiktsmessig. Meldingen skal bidra til å fastlegge nødvendige rutiner for styring, kontroll, informasjon m.v. Det legges til grunn at kommunen skal være en aktiv og langsiktig eier.

Eierskapsmeldingen skal: