Delegasjonsreglement for Mandal kommune

Delegasjonsreglement for Mandal kommune ble vedtatt av bystyret 21. januar 2016.