Eldrerådet i Mandal

Gjennom ditt engasjement eller henvendelser til eldrerådet, vil rådet få innspill til saker som bør tas opp med kommunen. Eldrerådet kan neppe hjelpe deg med enkelttilfeller, men vil være behjelpelig med å finne fram til rette instans som har avgjørelsesmyndighet i slike saker. Bare ved aktivt engasjement fra eldre selv, vil eldrerådet få nødvendig innflytelse.

Ta derfor kontakt med et av rådets medlemmer eller rådets sekretær om du har en sak du ønsker å ta opp. 

Medlemmer     Møtedokumenter

Hvilke typer saker behandles i eldrerådet?

Eldrerådet kan selvfølgelig ta opp saker på eget initiativ eller videreføre saker som rådet får fra enkeltpersoner, organisasjoner eller lag.

Lov om opprettelse av fylkeskommunale og kommunale eldreråd trådte i funksjon 01.01.1992. Eldrerådets hovedoppgave er å gi uttalelser til: "Alle saker i kommunen som gjelder de eldres levevilkår"

I kommentarene til lovforslaget gis det konkrete eksempler på hvilke sakstyper eldrerådet skal ha til behandling:

Medlemmer

Rådet har 5 medlemmer. 1 valgt etter forslag fra pensjonistforeningene, 4 etter forslag fra politiske partier. Alle er valg av bystyret.

Medlemmene er:

  1. Bjørg Johannessen - leder
  2. Ebba Farre Roksvold - nestleder
  3. Kirsten Leschbrandt - medlem
  4. Alf Erik Andersen - medlem
  5. Åse Østmo - medlem
  6. Liv Ulriksen - sekretær

Møtedokumenter