Klageutvalget i Mandal

Hva slags saker behandles av klageutvalget? 

Klageutvalget behandler klager over enkeltvedtak  på saksområder der Fylkesmannen ikke behandler klagen.

Klageutvalget behandler klager over for eksempel:

Medlemmer

Klageutvalget har 3 medlemmer, valgt blant bystyrets medlemmer.

Medlemmene er:

  1. Ole Guttorm Ihme (H) - leder
  2. Per Eivind Bratteberg (FrP)
  3. Inga Fjeldsgaard (Ap)