Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet arbeider for at funksjonshemmede skal ha full deltagelse og likestilling i samfunnet. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevnes behov og interesser. 

Retningslinjer

Medlemmer

​Rådet har 5 medlemmer med personlig vararepresentant. Medlemmene er representanter fra ulike interesseorganisasjoner for funksjonshemmede og de ulike politiske partier. 

Medlemmene er:
  1. Per E Bratteberg - leder
  2. Jorun N Stallemo - nestleder
  3. Inger Bentsen - medlem
  4. Helge Pedersen - medlem
  5. Tove Kristiansen - medlem
  6. Hallfrid Jostedt - sekretær 

Møtedokumenter