Skriftstørrelse

Andre verv

Arbeidsgruppen for klima, miljø og energi 2015 - 2019

Arbeidsgruppens ansvar

I møte 16.06.2016 vedtok bystyret følgende mandat for arbeidsgruppa:

 • Være et rådgivende organ innenfor de områder man har kompetanse på for kommunen og andre aktører innen klima, miljø og energi.
 • Utarbeide en ny energi- og klimaplan for Mandal med klare målsettinger innen 2018.
 • Kommunene i Lindesnesregionen inviteres til et nært samarbeid om en felles koordinert energi- og klimaplan.
 • Være en pådriver for at planene blir gjennomført i forhold til utadrettede tiltak.
 • Arrangere en årlig konferanse med fokus på klima, miljø og energi (KIME), for å etablere et kompetanse- og erfarings basert nettverk for tema innen klima, miljø og energi.
 • Legge frem en årsrapport med status i forhold til vedtatt plan og iverksatte tiltak.
 • Kostnadskrevende tiltak vurderes i det løpende budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Medlemmer

 • Hege Lønning (Arbeiderpartiet) leder
 • Henning Bokneberg (Venstre) nestleder
 • Jarl Pedersen (Høyre)
 • Elisabeth Lindland (Miljøpartiet De Grønne)
 • 1 repr. fra Barne- og ungdomsrådet
 • 1 person fra Mandal Handel og Service Forening
 • 1 person fra Industriforeningen
 • 1 person fra Naturvernforbundet
 • 1 person fra Landbruksnæringen
 • 1 representant fra Tjenestetorvet
 • Energiansvarlig Mandal Bydrift i Mandal kommune
 • Rådgiver/sekretær Mandal kommune

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2015 - 2019

Medlemmer

 • Jan Øyvind Åvik (leder)
 • Svein Berntsen (nestleder)
 • Heidi Sandaa

Valgkomite 2015 - 2019

Komiteens ansvar

Komiteen skal foreslå for bystyret hvem som skal velges i ulike råd, styrer og utvalg.

Medlemmer

 • Valgkomiteen består av alle partienes gruppeledere.
 • Even T. Sagebakken (Arbeiderpartiet) leder
 • Sigurd Bjørn Kastrud (Venstre) nestleder
 • Harald Øyslebø (Fremskrittspartiet)
 • Ove Nodeland (Høyre)
 • Christoffer Westermoen (Kristelig Folkeparti)
 • Morten Ekeland (Sosialistisk Venstreparti)
 • Randi Fredriksen Ihme (Senterpartiet)
 • Elisabeth Lindland (Miljøpartiet De Grønne)

Representant i Kommunenes Sentralforbund - 2015 - 2019

Mandal kommune har også 3 representanter i KS Agder

Medlemmer

 • Alf Erik Andersen (Fremskrittspartiet)
 • Ove Nodeland (Høyre)
 • Even T. Sagebakken (Arbeiderpartiet)

Verneområdestyret 2015 - 2019

Mandal kommune er også representert i Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder, og i samarbeidsutvalget Sjøsanden.

Medlemmer verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder

 • Ove Nodeland
 • Inga E. Fjeldsgaard

Medlem samarbeidsutvalget Sjøsanden 

 • Kjell Støle

Representant i Mandal Kirkelige fellesråd - 2015-2019

Medlem

 • Heidi Sandaa (Høyre) 

Representanter i MANKALK

Medlemmer

 • Magnar Skagestad
 • Jarl Valand

Representant i Mandal Frivilligsentral

Medlem

 • Magnar Skagestad 

Representant i Friluftsrådet for region Mandal (FREM)

Medlem

 • Per E. Bratteberg

Representanter i Forstanderskapet i Sparebanken pluss

Medlem

 • Ernst David Kolstad
 
 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler