Skriftstørrelse

Terrenginngrep i områder med forurenset grunn - gebyr for 2019

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll ved terrenginngrep i områder med forurenset grunn ble vedtatt av Mandal Bystyre 19. april 2018 og er gjeldende fra 1. januar 2019. 

Generell informasjon

Gebyr for saksbehandling og kontroll ved terrenginngrep i områder med forurenset grunn fastsettes med hjemmel i § 2-12 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Del 1. Forurenset grunn og sedimenter, Kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, som er fastsatt med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a.

Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter denne forskrift beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet saken mottas i kommunen. Med mindre annet er spesifisert i denne forskrift, faktureres disse sakene når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken.

Kontroll

Kontroll, tilsyn, oppfølging, merarbeid og rapportering m.m., dekkes etter medgått tid ut over minstesats.

Tilbaketrekking av søknad

Dersom søknad trekkes tilbake, skal tiltakshaver betale etter medgått tid avhengig av hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av søknaden.

Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

Klage

Gebyret er hjemlet i forurensningslovens § 52 a, og det er ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Det gjøres unntak i de tilfellene hvor kommunen har tatt i bruk bestemmelsen om urimelig gebyr.

Urimelig gebyr

Hvis gebyret ansees å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller ansees åpenbart urimelig av andre grunner, kan administrasjonen fastsette et passende gebyr.

faktureres etter medgått tid 

 Timespris  kr. 1 140

Saksbehandling knyttet til godkjenning av tiltaksplan

Enkel sak kr. 10 350
Middels sak kr. 20 700
Komplisert sak kr. 31 050
For svært komplisert sak kr. 41 400

annet

Kontroll, tilsyn, oppfølging, merarbeid, rapportering m.m. fastsettes etter medgått tid med timepris  kr. 1 140

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune
postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Vann og avløp: 416 12 373
Vei (01.11-01.04): 991 64 000
Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss