Skriftstørrelse

Varsel om påbegynt planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale Solheim, Holum i Mandal kommune. .

I henhold til plan- og bygningslovens § 12–8, kunngjøres herved oppstart av planarbeid med detaljregulering for Solheim, Holum i Mandal kommune. Planområdet berører gnr.99 bnr.39, 174, 215 og 280, samt del av gnr.99 bnr.22, og omfattes av gjeldende reguleringsplan for Krossen vedtatt 09.02.2012. I planen for Krossen er området avsatt til boligformål B10, allmennyttig AF1 og AF2, parkering P3, felles lek, vei og friluftsområde. Det er krav om detaljregulering før utbygging av disse områdene.

Formålet med planarbeidet er boligbebyggelse i form av småhus, utvidelse av Holum bedehus, parkering, veier og lek med tilhørende anlegg. Arealbruken vil bli i samsvar med overordnet plan, men det vil bli justeringer av formålsgrensene, og det kan også bli aktuelt med justering av plangrensa mot «Sørlandshagen», hvor det også skal igangsettes planarbeid. Regulert adkomstvei til området vil bli vurdert endret, slik at dagens adkomstvei reguleres inn til videre bruk.

Detaljreguleringen er vurdert i forhold til ”forskrift om konsekvensutredninger” § 2, 3 og 4, og en er sammen med Mandal kommune kommet frem til at det ikke utløses krav om konsekvensutredning, da planarbeidet vil være i samsvar med overordnet plan.

Det er avholdt oppstartsmøte med Mandal kommune den 28.05.18, møtereferat datert 30.05.18 vedlegges.

Planen skal utarbeides av Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS for Holum misjonsforening.

I henhold til PBL § 17-4 varsles også oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom berørte parter og Mandal kommune.

Eventuelle merknader eller innspill sendes skriftlig innen 20.08.2018 til:

  • Ing. Geir Gjertsen AS, Nordre Valle 13, 4520 Lindesnes
  • E-post, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

pdfKart - planoppstart

pdfReferat fra oppstartsmøte

  • Last updated on .

Mandal kommune

Postadresse:
Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal


Besøksadresse:
Ytre sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15

 

Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me