Skriftstørrelse

  • Hjem
  • Lovfestet rett til barnehageplass, opptakskriterier og prioritet

Lovfestet rett til barnehageplass, opptakskriterier og prioritet

Lovfestet rett til plass gjelder kun i hovedopptaket, og da må du søke om plass senest 1. mars.

HVEM HAR LOVFESTET RETT TIL PLASS?

Barn uten barnehageplass som fyller ett år senest i november har lovfestet rett til plass i hovedopptaket hvis de søker om plass senest 1. mars. Barn som er født etter dette har ikke lovfestet rett til barnehageplass før i neste hovedopptaket, men kan søke om plass i suppleringsopptak

HVOR HAR DU RETT TIL Å FÅ BARNEHAGEPLASS?

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.

Lovpålagte kriterier for prioritet

  • Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjeneste §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

Kommunale kriterier for prioritet i tillegg til de lovpålagte

  • Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen det søkes til. Krav til dokumentasjon: At det fremkommer i søknaden at barnet har søsken i den barnehage det søkes i.
  • Grunnet sykdom eller funksjonshemming i hjemmet eller tungtveiende sosiale forhold.
  • Av særlige pedagogiske grunner. Skriftlig tilråding fra faginstans må foreligge (PPT, barnevern,spesialisterklæring).
  • Søsken til barn som har barnehageplass (gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i).
  • Enhetsleder / styrer kan bruke utjevningsplasser etter skjønn for å rette opp skjevheter mht alder og kjønn i gruppesammensetningen.

Private barnehager har egne vedtekter med egne opptakskriterier som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på de private barnehagenes hjemmesider. 

Dersom det søkes om prioritet til barnehageplass, må du sende inn nødvendig dokumentasjon. 

Spørsmål? Kontakt

Barnehageenheten

  • Last updated on .

Mandal kommune

Postadresse:
Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal


Besøksadresse:
Ytre sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15

 

Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me