Skriftstørrelse

Kommuneplan for Mandal kommune

Kommuneplanen er en overordnet og strategisk plan for utvikling av Mandal fram til 2030. I hver ny bystyreperiode vurderer bystyret i hvor stor grad kommuneplanen skal revideres. 

Kommuneplanen skal etter loven inneholde samfunnsdel, arealdel og handlingsdel. I denne planen er både samfunnsdel og arealdel revidert med utgangspunkt i den nye Plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2009.

Kommuneplanens arealdel for mandal 2018-2030

Kommuneplanens arealdel datert 19. desember 2018 ble vedtatt av Bystyret 31. januar 2019 med noen endringer og tilføyelser.
Oppdaterte plandokumenter vil bli lagt ut straks de er klare

Klikk her for å lese plandokumentene

Vedtaksdato

Kommuneplanen for 2015-2027 ble vedtatt av Bystyret 10. september 2015.  

Prioriteringer 2015-2027

Fakta og utfordringer danner grunnlaget for kommuneplanen. I denne planperioden skal følgende fokusområder prioriteres:

Folkehelse, levekår og likestilling

 • Fokusområde 1: Helsefremmende livsstil
 • Fokusområde 2: Tilknytning til arbeidslivet
 • Fokusområde 3: Mangfold, inkludering og integrering

Oppvekst

 • Fokusområde 4: Økt læringsutbytte
 • Fokusområde 5: Trivsel og nulltoleranse for mobbing
 • Fokusområde 6: Tverrfaglighet og samarbeid

Helse- og omsorg

 • Fokusområde 7: Forebyggende arbeid og tidlig innsats
 • Fokusområde 8: Rask hjelp til dem som trenger det

Byutvikling

 • Fokusområde 9: Et levende og inkluderende sentrum
 • Fokusområde 10: Boområder med høy kvalitet
 • Fokusområde 11: Møteplasser og aktivitetsområder for alle
 • Fokusområde 12: Skape og opprettholde arbeidsplasser og arealer for næringsformål
 • Fokusområde 13: God infrastruktur

Barn og unge

Barn og unges stemme har en sentral plass i kommuneplanen. Over tre hundre barn og unge har vært involvert i planprosessen, og i denne planen er deres stemme markert med et hjerte. De unges innspill til kommuneplanens samfunnsdel er for øvrig samlet i heftet Bystyremelding fra de unge. Innspillene til arealdelen er markert i temakart for friluftsliv og følger som vedlegg til arealdelen.

Spørsmål? Kontakt

Teknisk forvaltning

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune
postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Vann og avløp: 416 12 373
Vei (01.11-01.04): 991 64 000
Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss