Skriftstørrelse

 • Hjem
 • Priser og beregning av kommunale avgifter

Priser og beregning av kommunale avgifter


Hva må jeg betale i kommunale avgifter? 

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
 • Alle priser tillegges 25 % mva.

Engangsgebyr for tilknytning (gjelder alle type bygg)

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

Engangsgebyr for tilknytning VannAvløp
Kr. 12 000/abonnent Kr. 12 000/abonnent

Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

 • abonnementsgebyr
 • forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vann- og avløpstjenester skal i størst mulig utstrekning dekke kommunens forventede faste kostnader med infrastruktur (transport og anlegg) knyttet til disse tjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyr VannAvløp
Kr. 1 205/abonnent Kr. 2 084/abonnent

 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk (areal), begge basert på nedenstående enhetspris.

Enhetspris for vannEnhetspris for avløp
Kr. 6,30/m³ Kr. 7,10/m³

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3 . Avløpsmengde regnes lik vannmengde.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler
Vann Enhetspris [kr/m³] x stipulert forbruk [m³]
Avløp Enhetspris [kr/m³] x stipulert forbruk [m³]


Stipulert forbruk (areal)

Forbruksgebyret som baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Stipulert forbruk [m3 ] beregnes slik:
Bruksareal BRA [m2 ] x spesifikt forbruk [m3 /m2 ] der:

 • Arealet beregnes som bruksareal BRA [m2 ] etter NS 3940
 • Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,75 m3 /m2
Forbruksgebyr ved stipulert forbruk
Vann Enhetspris [kr/m³] x stipulert forbruk [m³]
Avløp Enhetspris [kr/m³] x stipulert forbruk [m³]

Årlig vannmålerleie

Kommunen eier vannmåleren for bolig, hytte og fritidsbebyggelse og disse abonnentene betaler alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren.

Det betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

 • T.o.m. 25 mm : kr 100
 • 26 - 50 mm : kr 150
 • 51 -150 mm : kr 200
 • større enn 150 mm : kr 500

Målerleie betales i 2 terminer. Øvrige abonnenter anskaffer og bekoster selv sin(e) vannmåler(e), som installeres og vedlikeholdes etter kommunens anvisning.

Manglende avlesning av vannmåler

Fra og med 2018 innføres et eget gebyr for manglende avlesning av vannmåler på kr. 700,- eks mva. 

Spørsmål? Kontakt

Ring Tjenestetorvet- de hjelper deg gjerne

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune
postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Vann og avløp: 416 12 373
Vei (01.11-01.04): 991 64 000
Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me