Oppsigelse og permisjon - barnehage

Har du barnehageplass må du registrere oppsigelse på min side i Oppvekstportalen hvis du ikke ønsker videre barnehageplass.

Det vil fremgå av barnehagens vedtekter hvor lenge du kan beholde plassen etter at du har flyttet ut av kommunen. 

Si opp barnehageplass her

Oppsigelsestid

Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.
Oppsigelse ved skolestart går automatisk for både private og kommunale barnehager.

Oppsigelse før oppstart

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.