Konfliktråd

Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn.  

Tjenesten tilbys i alle kommuner.  Det er lovpålagt at alle kommuner skal ha konfliktråd og det er staten som skal betale utgiftene. En megler er et offentlig tillitsverv og er et engasjement for 4 år.

Søknadsskjema

Skjema kan leveres ut og sendes inn selv om det ikke er innhentet samtykke fra motparten. Konfliktrådets sekretariat tar da kontakt med den andre parten. På skjemaet beskrives kort hva konflikten er.

Hvem kan kontakte Konfliktrådet?

Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning. 

Hva koster det?

Gratis

Kriterier

Megling i Konfliktrådet forutsetter samtykke fra begge parter. I straffesaker innhenter politiet samtykke fra partene. Taushetsplikt.

Søknadsbehandling

Konfliktrådet arbeider raskt og en sak kan komme fort opp til megling. Konfliktrådets virksomhet er regulert i  konfliktrådsloven og tilhørende forskrift. 

Klage

En ukes angrefrist på avtalen som er skrevet under på av begge parter

Kontakt avdelingen

Alle kommunene har et konfliktråd. Mandal er tilknyttet Konfliktrådet i Agder  som har tilholdssted i Kristiansand. 

Annen informasjon