Bevaringsplan og kulturminnevern i Mandal

Bevaringsplan

Det er flere ting man skal tenke på for å ivareta våre kulturminner. I Mandal kommune har vi en egen "bevaringsplan" som stiller strenge krav til å bevare den eldre bebyggelsen i sentrum m.m. Første "bevaringsplan" kom i 1984, gjeldende for Mandal sentrum. Denne ble i 2006 avløst av ny reguleringsplan for sentrum, mens den ennå gjelder for bevaringsområdet i Kleven. Kommunen har også bevaringsplaner for bla. Farestad-Rosnes, Tregde sentrum, Holum, Eskeland og Hillesund. 

Bevaringsfolder

Bygge og bo i bydeler med reguleringsformål "Spesialområde bevaring"

 

Spørsmål om å bygge i bevaringsonen? Kontakt

Byggesaksavdelingen

Kulturminneplan - kulturminnevern

Mandal kommunestyre vedtok 15. juni 2017 en kulturminneplan for Mandal kommune. Hovedmålet med planen er å styrke kulturminnevernet, synliggjøre kulturminnene våre og lage en strategi for hvordan vi ønsker å ta vare på kulturminnene.