Badevannskvaliteten i Mandal pr 29. august

Barn leker i vann på LordensHver sommer tas det jevnlig prøver av badevannet i Mandal. Badevannet i Mandal har jevn god kvalitet, temperaturen kan vi dessverre gjøre lite med. 

Noen steder testes hver uke, noen hver 2. uke. Resultatene legges ut her fortløpende. Siste prøvedatoer er  29. august

 

 

 

 

Siste prøvedato og resultat

BadeplassTestes hvor ofteSiste prøvetakning (dato)Resultat
Jåbekksvannet  Hver uke 29. august God
Budokka ved badeplassen Hver uke 29. august God
Sjøsanden ved Hobdeheia Hver uke 29. august God
Sjøsanden ved Piren Hver uke 29. august God
Lordens Hver 2. uke 29. august God
Banken Hver 2. uke 29. august God
Tregde Hver 2. uke 29. august God
Tregde Marina Hver 2. uke 29. august God
Harkmarksfjorden, Strandtun Hver 2. uke 29. august God
Frøyslandstjønna Hver 2. uke 29. august God
Ulvsvika Hver 2. uke 29. august God
Skjernøya ved kapellet Hver 2. uke 29. august God
Skjernøya, Dyrstad Hver 2. uke 29. august God

Hva betyr resultatene?

God: under 100 cfu/100 ml

Mindre god: Mellom 100-1000 cfu/100 ml

Ikke akseptabel: over 1000 cfu/100 

Spørsmål? Kontakt

Mandal Bydrift