Landskapsvernområder

Disse retningslinjene skal bidra til å oppfylle målene i forvaltningsplanene for Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder.