Søknad om gjennomføring av arrangement

Mandal Tjenestetorvet har koordineringsansvar ved gjennomføring av større arrangementer i kommunen. Arrangementene kan være konserter, festivaler, sykkelritt, m.m.

Skjema

Du fyller ut skjema og sender kommunen. 

Skal det serveres alkohol?

Dersom det skal søkes om skjenkebevilling må det leveres egen søknad om dette. Du sender da inn søknad om skjenkebevilling - for enkelt anledning/ambulerende

Hva gjør Tjenestetorvet?

Når søknaden er mottatt, kontakter Tjenestetorvet selv instanser/enheter som antas å bli berørt av arrangementet, og ber de uttale seg om relevante forhold i søknaden. Utenom kommunale enheter/kontorer kan dette bl.a. være Politiet, Brannvesenet, Statens vegvesen eller Mandal Parkering. 

Tjenestetorvet fatter vedtak utfra innkomne kommentar.  

Spørsmål? Kontakt

Tjenestetorvet