Hvordan starte en bedrift

Å etablere en bedrift kan være ganske så krevende. Vi kan derfor anbefale å kontakte Lindesnesregionen Næringshage for råd og veiledning.

Logo Næringshagen

 Lindesnesregionen Næringshage sin visjon er å "gi næring til vekst i Lindesnesregionen".

I praksis vil det si at de skal gi gründere og resten av næringslivet i regionen best mulige forutsetninger for vekst. Lindesnesregionen består av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes og Mandal.

De gir gründere gir veiledning, blant annet i forhold til å skrive forretningsplan og valg av selskapsform. De arrangerer også ulike kurs for gründere og kjenner godt til de støtteordninger som finnes.

Du finner mer informasjon på Naringshagen.no