Skriftstørrelse

Hopp til her

Plansaker - prisliste 2019 for behandling av saker

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven for Mandal kommune gjeldende fra 1. januar 2019.

Generell informasjon

Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet saken mottas i kommunen. Private innsendte reguleringsplaner faktureres når kommunen har mottatt komplett planforslag.

Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1 er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak, med mindre gebyrregulativet er benyttet på feil måte. Det gjøres unntak i de tilfellene hvor kommunen har tatt i bruk bestemmelsen om urimelig gebyr.

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er mottatt noen klage innen klagefristens utløp. Dersom det etter dette leveres ny eller endret søknad/planforslag vil dette regnes som en ny sak, og nytt gebyr må påregnes.

Urimelig gebyr

Hvis gebyret ansees å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader teknisk forvaltning har hatt med saken, eller ansees åpenbart urimelig av andre grunner, kan administrasjonen fastsette et passende gebyr. 

faktureres etter medgått tid 

 Timespris  kr. 1 150

Oppstartsmøte jf. pbl §12-8

Oppstart av planarbeid legges frem for planmyndigheten  kr. 22 800

forslag til detaljregulering og forslag til endring av detaljregulering jf. PBL. §12-3

Areal
%BRA < 50% 

0-2 da  kr. 89 900
2-5 da  kr. 119 600
5-10 da  kr. 159 800
10-20 da    kr. 175 500
20-50 da  kr. 239 500
50+ da  kr. 319 500

Areal
%BRA = 50-100%

0-2 da kr. 107 800
2-5 da kr. 143 700
5-10 da kr. 153 400
10-20 da kr. 175 600
20-50 da kr. 241 600
50+ da kr. 329 400

Areal
%BRA > 100%

0-2 da kr. 125 600
2-5 da kr. 167 800
5-10 da kr. 178 800
10-20 da kr. 197 700
20-50 da kr. 274 500
50+ da kr. 351 800
For forslag til detaljregulering for fritidsbebyggelse betales gebyr på kr. 89 900 og i tillegg et gebyr på kr. 12 700 pr. ny hyttetomt/hytte og kr. 6 500 for eksisterende hyttetomter/hytter. Maksimumsgebyr kr. 351 800.  

Mindre endringer

Pr. planforslag 

For behandling av forslag til mindre endringer kr. 32 000
Endringer, hvor det kan fattes delegert vedtak av administrasjonen kr. 10 350
Utgift til antikvariske myndigheters behandling av forslag til reguleringsplan skal betales av tiltakshaver.  

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler