Skriftstørrelse

Kommuneplan for Mandal kommune

Kommuneplanen er en overordnet og strategisk plan for utvikling av Mandal fram til 2030. I hver ny bystyreperiode vurderer bystyret i hvor stor grad kommuneplanen skal revideres. 

Kommuneplanen skal etter loven inneholde samfunnsdel, arealdel og handlingsdel. Samfunnsdelen og arealdelen er revidert med utgangspunkt i den nye Plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2009.

Kommuneplanens arealdel for mandal 2018-2030

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Bystyret 31. januar 2019. På grunn av innsigelser fra Fylkesmannen er H-områdene ( hytteområder ) unntatt fra vedtaket.

Kommuneplanens arealdel finnes på kommunens kartløsning. Zoom inn til Mandal, eller velg Mandal i menyen øverst til venstre. Under kartlag velges så arealplan og deretter kommuneplan.

Klikk her for kommunens kartløsning

Klikk her for å lese plandokumentene

Prioriteringer i samfunnsdelen 2015-2027

Fakta og utfordringer danner grunnlaget for kommuneplanen. I denne planperioden skal følgende fokusområder prioriteres:

Folkehelse, levekår og likestilling:

 • Helsefremmende livsstil
 • Tilknytning til arbeidslivet
 • Mangfold, inkludering og integrering

Oppvekst:

 • Økt læringsutbytte
 • Trivsel og nulltoleranse for mobbing
 • Tverrfaglighet og samarbeid

Helse- og omsorg:

 • Forebyggende arbeid og tidlig innsats
 • Rask hjelp til dem som trenger det

Byutvikling:

 • Et levende og inkluderende sentrum
 • Boområder med høy kvalitet
 • Møteplasser og aktivitetsområder for alle
 • Skape og opprettholde arbeidsplasser og arealer for næringsformål
 • God infrastruktur

Barn og unge

Barn og unges stemme har en sentral plass i kommuneplanen. Over tre hundre barn og unge har vært involvert i planprosessen, og i denne planen er deres stemme markert med et hjerte. De unges innspill til kommuneplanens samfunnsdel er for øvrig samlet i heftet Bystyremelding fra de unge. Innspillene til arealdelen er markert i temakart for friluftsliv og følger som vedlegg til arealdelen.

Spørsmål? Kontakt

Teknisk forvaltning

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler