Skriftstørrelse

Hopp til her

Melding om oppstart av planarbeid for del av Halshaug

PlanavgrensningEtter §§ 12-3, 12-8 og 12-14 i plan- og bygningsloven så varsler COWI AS for Oasen Eiendom G15 AS/Oasen skole, oppstart av detaljreguleringsplan for del av Halshaug. Området er på cirka 35 dekar, og eksisterende arealbruk er: LNF-område, privat- og offentlig tjenesteyting, felles grøntareal samt veiformål/annen veigrunn. Frist for innsending av merknader er 1. juli 2019. 

Tiltakshaver

COWI AS på vegne av Oasen Eiendom G15 AS/Oasen skole

Gjeldende område 

Planområdet ligger mellom fylkesvei 214, boligområdet Halshaug Terrasse og E39. Reguleringsplanen vil omfatte følgende gårds- og bruksnr: 52/46, 52/307,52/522, 572, 200/22, 217/1, 300/80, 259 samt 52/238 (siktsone).

Eksisterende arealbruk er LNF-område, privat- og offentlig tjenesteyting, felles grøntareal samt veiformål/annen veigrunn.

Se område i kartløsningen 

Bakgrunn og formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å regulere Oasen Eiendom G15 sine arealer til skole og del av tilliggende areal til utvidelse av: skole, adkomst samt evt. bruk til barnehage, samfunnshus/forsamlingshus eller annen samfunnsnyttig bygning. Likeså regulere for at eksisterende privat tjenesteyting kan videreføres.

Planlagte reguleringsformål vil være tjenesteyting, grønnstruktur, vei- og annen veigrunn, samt parkering.


Da det kan være aktuelt at kommunen senere overtar infrastruktur i området, varsles det samtidig om inngåelse av utbyggingsavtale etter PBL kapittel 17.

Krav om konsekvensutredning

Da planarbeidet kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, omfattes det av §8 i forskrift om konsekvensutredning. Kommunen har imidlertid kommet til at virkningen for miljø og samfunn ikke er av et slikt omfang at det vil utløse krav til konsekvensutredning etter PBL § 4-2 og forskrift om konsekvensvurderinger.  

Frist for innsending av merknader

1. juli 2019

Merknader sendes til:

Merknader og opplysninger av interesse/betydning for planarbeidet sendes:
COWI AS v/Tore Ruud, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand eller på epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler