Skriftstørrelse

Hopp til her

Varsel om utvidet plangrense – detaljregulering tilførselsvei Greipsland - Ime

Utvidet plangrense - GreipslandDet er tidligere varslet om planoppstart for reguleringsarbeid for ny E39 Mandal øst-Mandal by og varsel om utvidet plangrense som ble kunngjort 18.06.2019. I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det med dette utvidet plangrense. Utvidelsen varsles som kartutsnittet over. Skraverte områder viser tilleggsareal og utgjør til sammen 41 daa. Frist for å komme med innspill er 2. august. 

Formålet med reguleringsplanen

tilrettelegge for tilførselsvei fra ny E39 ved Mandalskrysset og til påkobling av eksisterende E39 på Ime. I forbindelse med planarbeidet for tilførselsveien foreslås planavgrensningen utvidet.

Planutvidelsen innebærer:

  1. En liten utvidelse rett øst for der reguleringen av gang- sykkelvei stopper for å få med en skogsvei til anleggsvei. Dette for å slippe "tung" anleggstrafikk gjennom eksisterende camping-område.
  2. En utvidelse ved en anleggsvei der grunneier har ønske om å jevne ut/fylle opp terrenget.
  3. Øst for planområdet ved Ime. Politikerne ønsker at NV og Hæhre ser videre på løsning med en rundkjøring nord for høydedraget Langåsen. For å få dette til må planområdet utvides.

I forbindelse med oppstart av planarbeid for E39 Mandal øst – Mandal by datert 25.06.2018 ble det vist til kommunedelplan med konsekvensutredning 18.06.2015. 

Det er foretatt en vurdering av utredningsplikt etter pbl § 4.2 og forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 10. Mandal kommune har funnet ut at planutvidelsen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Noen vurderinger:

  • Hovedtiltaket er konsekvensutredet i vedtatt kommunedelplan fra 18.06.2015.
  • Utvidelsene i nord av planområdet også er utredet knyttet til det pågående planarbeidet med områderegulering for Sandnesheia.
  • Oppdatering/supplering av info i detaljplanfasen blir dokumentert i planbeskrivelsen, etter § 4.2 i pbl.
  • Det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse etter § 4.3 i pbl, for detaljreguleringen.
  • Konsekvensene vil behandlet i planbeskrivelsen under eget kapittel.
  • Avbøtende tiltak for ytremiljø blir behandlet i plan for ytremiljø (YM-plan)

Merknader

Synspunkter og merknader sendes innen 2. august 2019. Husk å oppgi bostedsadresse eller gårds- og bruksnummer, samt hva saken gjelder.

Medvirkningsportalen

Klikk og send inn via medvirkningsportalen til Nye Veier

Epost

Klikk og send inn via epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brevpost

Innspill til oppstart vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter frist for innspill vil innspillene bli sammenstilt og svart ut i et eget merknadsnotat som følger plansaken videre til neste politiske behandling.

Send til Hæhre Entreprenør, Bergerveien 12, 1396 Billingstad.
Mrk: tilførselsvei - Mandal by.

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler