Skriftstørrelse

Skoleskyss

Elever har rett til gratis skoleskyss etter bestemte kriterier.

Avstand

  • elever på 1. årstrinn som bor mer enn 2 km fra skolen
  • elever på 2.-10.trinn som bor mer enn 4 km fra skolen

Funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom

  • elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss

Andre grunnlag

  • elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei

Foresatte/foreldre må søke om dette til kommunen. Det er fagavdeling skole som fatter vedtak om skyss på grunn av farlig eller særlig vanskelig skolevei. Rett til skoleskyss er en individuell rett. Avgjørelsen om en elev har rett til skyss er derfor et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

SFO

Retten til skoleskyss gjelder bare mellom hjemmet og skolen. Barn i skolefritidsordningen (SFO) har etter opplæringslova § 13-7 ikke rett til særskilt skyss.

Ved selvvalgt skolebytte

 Innvilges søknaden, gis ikke skoleskyss selv om avstanden er over to/fire kilometer.

Elevens bosted

Folkeregistrert adresse

Eleven sin folkeregistrerte adresse blir regnet som elevens hjem i henhold til opplæringsloven.

Delt bosted

Ved delt bosted har eleven rett til gratis skoleskyss fra begge foreldrene til og fra skolen når vilkårene for gratis skoleskyss er til stede. Et barn har delt bosted når det bor tilnærmet like mye på begge steder. Et barn med "vanlig" samværsavtale etter barneloven har ikke delt bosted. Dokumentasjon på delt bosted må fremlegges for skolen. Skyssrett med utgangspunkt i delt bosted forutsetter at eleven går på nærskolen til folkeregistrert adresse.

Frasigelse av skyssretten

Foresatte/foresatte som ønsker å si fra seg skyssretten for en perioden kan gjøre det. Skyssretten kan når som helst fås tilbake. 
Dette kan være i forbindelse med eksempelvis SFO-bruk. Da vil kommunen betale mindre til AKT, og midler kan brukes til andre ting i Mandalsskolen. 
Infoskriv + lenke til skjema

Søknadsbehandling

Det er Fylkeskommunen ved Agder Kollektivtrafikk (AKT) som er ansvarlig for organisering av skoleskyssen.
Det er også AKT som er vedtaksinstans på tre av de fire kategoriene (avstand, spesialskyss og kortvarig skyss på grunn skade/sykdom). 

Klage

Alle enkeltvedtak etter opplæringsloven kan påklages til vedtaksinstans. Klagefrist er tre uker etter mottatt vedtak. Dersom kommunen/fylkeskommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til endelig klagebehandling hos Fylkesmannen.

Annen informasjon

Spørsmål? Kontakt

Skolefaglig rådgiver

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune
postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Vann og avløp: 416 12 373
Vei (01.11-01.04): 991 64 000
Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss