Starte eller bytte skole

Elever som skal starte i Mandalskolen må skrive seg inn i sin nærskole. 

Innmelding av førsteklassing i Mandalsskolen

Klikk her for elektronisk innskriving av 1. klassing - husk logg inn via ID-porten

Andre innmeldinger i mandalsskolen

Du bruker skjema under når

Meld inn elev i Mandalskolen her - OBS gjelder ikke førsteklassinger

Skoletilhørighet- nærskoleprinsippet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Denne retten omtales ofte som nærskoleprinsippet. 

Skolebytte

Mandal kommune praktiserer ikke fritt skolevalg. Man kan imidlertid søke om å få gå på en annen skole enn nærskolen.

Mandal bystyre vedtok 25. april 2019 følgende kriterier:

elever som skal begynne på 1. eller 8. trinn

Søknadsfrist:

Søknadsfrist om skolebytte for 1. og 8. trinn er 1. april.

Søknadsbehandling

Enkeltvedtak om skoleplassering for kommende 1. og 8. klassinger fattes i april/mai av rektor ved den enkelte skole.

elever som søker om skolebytte underveis i barneskolen eller ungdomsskolen

Aktuelle lenker