Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal bidra med helsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til fysisk, psykisk og sosial helse. Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler.

Det skal være en helsesøster i alle skolene som elevene kan kontakte. Hvis elevens foresatte ønsker kontakt med helsesøster, kan de ringe for avtale. Alt som angår den enkelte elevs helse og trivsel kan man ta opp.

Skolehelsetjenestens kontaktinformasjon og kontortider er kunngjort på hver skoles nettside.

Hva får du?

Helsesøster skal gi veiledning, undervise, foreta enkle helseundersøkelser og sette vaksiner, De har ansvar for oppfølging av eleven og henvisning videre hvis det er behov for det. Et godt samarbeid med eleven, hjemmet og skolen er en viktig forutsetning for å lykkes.

Faste oppgaver

AlderstrinnFaste oppgaver på de ulike klassetrinn
 5-6  år: Undersøkelse av lege og helsesøster på helsestasjonen. Høyde, vekt, syn- og hørselstest
 1. klasse God skolestart
 2. klasse: Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)
 3. klasse: Undervisning i forhold til aktivitet og kosthold. Vekt og høydemåling
 5. klasse: Tilbud om pubertetsundervisning i klassen.
 6. klasse:  Vaksinering mot meslinger/kusma/røde hunder (MMR)
 7. klasse:  Vaksinering mot HPV
 8. klasse Helseundervisning, trivselssamtale, vekt og høydemåling
10. klasse:  Undervisning om seksuell helse, vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)