Skriftstørrelse

Hopp til her

Støy og høy lyd ved bruk av musikkanlegg - støyreglement

Høy lyd kan føre til ulike helseskader og må reguleres. Støyreglementet for Mandal kommune vedrørende bruk av musikkanlegg ble vedtatt 19.06.2014.

Hvem gjelder dette for?

Alle som bruker lydforsterkningsanlegg, både inne og ute. Konserter, festivaler, virksomheter som treningssentre, diskoteker, restauranter og liknende av midlertidig eller permanent art. 
Regelverket må sees i forhold til samlet støy fra samme geografiske område. Restaurantene rundt Hestetroa må sees på som en enhet, tre restauranter langs elva som en enhet og andre arrangementer som selvstendige enheter.

Støygrenser i forhold til antall arrangementer pr år og varighet pr døgn

Sommerkonserter på hvert konsertområde:

 • maksimalt syv uker pr sommer og ikke mer enn to konserter i gjennomsnitt pr uke. Maksimalt tre en uke.
 • konsertene avsluttes som hovedregel klokka 23.00.
 • konsertene skal datofestes og naboer varsles.

Støygrenser Publikumsområdet 

  Lp, Aeq, 30 min. Lp, Cpeak
Anbefalt grenseverdi 100 dB 130 dB

Veilederen om ”Musikkanlegg og helse” gir utfyllende råd og krav om tiltak ved risiko for overskridelser.

Støygrenser omgivelser

Angitt som frittfeltverdier utenfor omliggende bygninger med støyfølsom bruk (boliger, hytter, sykehjem, barnehager og skoler i brukstiden).

  <2t/døgn > 2t/døgn
Dag kl. 07-19* Lp, Aeq, 90 min ≤80 dB Lp, Aeq, 90 min ≤75 dB
Kveld kl. 19-23* Lp, Aeq, 90 min ≤75 dB Lp, Aeq, 90 min ≤75 dB
Natt kl. 23-07* Lp, AFmax ≤55 dB  

Mandal kommune kan unntaksvis ved spesielle arrangementer gi dispensasjoner i forhold til angitte tidsangivelser.

Arrangørene har ansvaret for dokumentasjon av gjennomføring av grenseverdiene i henhold til avtaler med eller pålegg fra kommuneoverlegen.

Ved konserter skal arrangøren ha ørepropper tilgjengelig

Det lovmessige grunnlaget for dette reglement er hjemlet i ”FOR 2003-04-25 nr 486 Forskrift om miljørettet helsevern”
Forskriften gjør det klart at ”Den ansvarlige for en virksomhet eller en eiendom skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll for å påse at kravene etterleves.” Om nødvendig kan kommunen etter denne forskriften kreve at virksomhetene utfører
målinger for å dokumentere at gjeldende støygrenser overholdes. Støymålinger må utføres av profesjonelt firma i forhold til veilederens angitte målemetoder i ulike situasjoner. 

Forklaring av målemetoder/betegnelser:

 • Det A-veide tidsmidlede lydtrykknivået Lp,A,T er et mål på det gjennomsnittlige (energi - midlede) lydnivået for varierende lyd over en bestemt tidsperiode T hvor frekvens innholdet i lyden er vektet med et A-veiefilter.
 • Det A-veide tidsmidlede lydtrykknivået Lden for dag-kveld-natt med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg for kveld / natt.
 • Det C-veide tidsmidlede lydtrykknivået Lp,C,T er et mål på det gjennomsnittlige (energi - midlede) lydnivået for varierende lyd over en bestemt tidsperiode T hvor frekvensinnholdet i lyden er vektet med et C-veiefilter.
 • Daglig støyeksponeringsnivå LEX,8h er A-veid tidsmidlet lydnivå for en arbeidsdag normalisert til 8 timer. Målestørrelsen brukes i arbeidsmiljøsammenheng for vurdering av hørselsrisiko.
 • A-veid maksimalt lydnivå Lp,AFmax er det høyeste lydnivået for en varierende lyd målt med A-veiefilter og med en tidskonstant «Fast» på 125 ms. Dette er den vanligste måten å angi maksimalt lydnivå på.
 • C-veid maksimalt lydnivå Lp,Cmax er det høyeste lydnivået for en varierende lyd målt med C-veiefilter og med en tidskonstant «Fast» på 125 ms.
 • Toppverdi av C-veid lydtrykknivå Lp,Cpeak er det høyeste lydnivået for en varierende lyd målt over en bestemt tidsperiode med tids - konstanten PEAK. Med PEAK måles det absolutt høyeste lydnivået. Målestørrelsen brukes mye i arbeidsmiljøsammenheng for å forebygge hørselskader på grunn av kortvarige høye lydnivåer, impulslyd.

Spørsmål? Kontakt

Kommunelegen

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler