Tilfluktsrom

I Mandal kommuen er det seks offentlige tilfluktsrom, hvorav tre av dem er plassert i Mandalshallen.


 

  1. Seljeveien 60 - plass til 400 stykk
  2. Sommerkroveien 18 - plass til 60 stykk
  3. Buråsveien 59 - plass til 100 stykk
  4. Mandalshallen:
    1. Inclub - plass til 200 stykk
    2. Garderobe øst - plass til 285 stykk
    3. Garderobe vest - plass til 285 stykk