Vannprøver - vannkvalitet

Det anbefales å undersøke vannkilden flere ganger gjennom ulike årstider og nedbørsforhold. Utsatte og dårlig sikrede vannkilder bør overvåkes og kontrolleres mer enn sikrede vannkilder. Flom, nedbør, snøsmelting kan påvirke vannkvaliteten. Vann som brukes deler av året, anbefales undersøkt i den aktuelle årstiden.

Hvilke type vannkilder bør sjekkes:

Alle som har behov for å sjekke vannkvaliteten på drikkevann, badevann, bassengvann, boblebad etc.

Hvordan få sjekket vannkvaliteten: