Skriftstørrelse

Hopp til her

Priser og beregning av kommunale avgifter

Hva må jeg betale i kommunale avgifter? 

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
 • Alle priser tillegges 25 % mva.

Engangsgebyr for tilknytning (gjelder alle type bygg)

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

Engangsgebyr for tilknytning VannAvløp
Kr. 12 000/abonnent Kr. 12 000/abonnent

Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

 • abonnementsgebyr
 • forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vann- og avløpstjenester skal i størst mulig utstrekning dekke kommunens forventede faste kostnader med infrastruktur (transport og anlegg) knyttet til disse tjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyr VannAvløp
Kr. 1 205/abonnent Kr. 2 084/abonnent

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk (areal), begge basert på nedenstående enhetspris.

Enhetspris for vannEnhetspris for avløp
Kr. 6,80/m³ Kr. 7,10/m³

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3 . Avløpsmengde regnes lik vannmengde.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler
Vann Enhetspris [kr/m³] x stipulert forbruk [m³]
Avløp Enhetspris [kr/m³] x stipulert forbruk [m³]


Stipulert forbruk (areal)

Forbruksgebyret som baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Stipulert forbruk [m3 ] beregnes slik:
Bruksareal BRA [m2 ] x spesifikt forbruk [m3 /m2 ] der:

 • Arealet beregnes som bruksareal BRA [m2 ] etter NS 3940
 • Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,75 m3 /m2
Forbruksgebyr ved stipulert forbruk
Vann Enhetspris [kr/m³] x stipulert forbruk [m³]
Avløp Enhetspris [kr/m³] x stipulert forbruk [m³]

Årlig vannmålerleie

Kommunen eier vannmåleren for bolig, hytte og fritidsbebyggelse og disse abonnentene betaler alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren.

Det betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

 • T.o.m. 25 mm : kr 100
 • 26 - 50 mm : kr 150
 • 51 -150 mm : kr 200
 • større enn 150 mm : kr 500

Målerleie betales i 2 terminer. 

Manglende avlesning av vannmåler

Fra og med 2018 ble det innført et eget gebyr for manglende avlesning av vannmåler på kr. 700,- eks mva. Gebyret skal dekke ekstra kostnader som påløper som en følge av at abonnenten unnlater å lese av sin vannmåler, og godskrives selvkostområdene vann/avløp.

For mer utfyllende informasjon, vises det til Lokal forskrift om Vann- og avløpsgebyrer.

Spørsmål? Kontakt

Ring Tjenestetorvet- de hjelper deg gjerne

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler