Skriftstørrelse

Oljeutskiller

Det er et krav om at avløpsvann som kan inneholde olje skal gå via en oljeutskiller før det sleppes på det kommunale ledningsnettet.

Dette skal gjøres for å unngå forurensning i naturen, i avløpsnettet eller ødelegge driften på renseanleggene. Forurensningsforskriften kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Dette gjelder utslipp fra

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller
 • vaskeplasser for kjøretøy
 • verksteder
 • bussterminaler
 • anlegg for understellsbehandling
 • parkeringskjelleranlegg.

Må du søke om å installere oljeutskiller?

Installering av oljeutskiller er alltid søknadspliktig til vann- og avløpsavdelingen, og oftest til teknisk forvaltning. Hva søknaden skal inneholde er beskrevet i Forurensningsforskriften §15.

Hvordan søke

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av oljeholdig avløpsvann, skal den ansvarlige sørge for at

 1. det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, herunder:den ansvarliges navn og adresse,
  1. om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 15-7 eller om det søkes om å fravike disse kravene,
  2. dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives,
  3. plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:1000 eller større,
  4. beskrivelse av utslippsstedet og mengde avløpsvann,
  5. interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet,
  6. oversikt over hvem som skal varsles, og
  7. samtykke fra kommunens planmyndighet (Teknisk forvaltning) dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.
 2. eventuelle parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt.
 3. søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at varselbrev er sendt og eventuelle uttalelser.

Mer informasjon i Forurensningsforskriftens kapittel 15 - krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann

Vedlikehold

Oljeutskilleren skal tømmes regelmessig av godkjent selskap, minst en gang pr. år, og avfallet leveres på godkjent mottak for spesialavfall. Virksomheten må også utføre målinger av utslippsvannet, og kunne dokumentere at grenseverdiene overholdes.

Les også

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler